Milosť, ktorá tiež ide o prezývku, Cookie, za to, že tvrdý cookie, vedel presne, čo chce, aby si, keď bola výzva na magické otázku:»Ak by ste mohli mať jedno želanie, aké by to byť.»Milosť odpovedala na túto otázku, hovorí,»som chcel stretnúť Pápež a ja som chcel ísť do Ríma a spĺňajú Pápež, pretože som naozaj silnú vieru a viera mi pomohla cez túto cestu a bolo by to cool mať požehnanie pri ňom.’ Milosť nedávno cestoval do Talianska, kde ona bola schopná prijímať jej požehnanie od Pápeža

About