Odkazy na zaplatenie bankovým prevodom sú: účet Banco Pošta v mene Interculture IBAN Kód: ITK odkazy na platbu šekom, poštovou poukážkou sú: poštová bežného účtu n

Môžete pridať tieto informácie neskôr prístupom na váš profil on-line

ŠTUDENTI ZÁUJEM o pozvanie ITHACA INPS a video-Chat od okamihu registrácie na programy Intercultura môžete nahlásiť záujem o štipendiá v rámci programu ITHACA INPS, pre deti zamestnancov a dôchodcov Verejnej Správy: vyberte príslušnú položku»INPS»v časti registračného formulára

About